Helmondse Schaakclub

Verslagen van HSC D

 

14 april 2016: Son en Breugel - HSC D (door Frans van Neerven)
Weer geen gelijkspel - maar opnieuw een (flinke) nederlaag voor HSC D, en dat nog wel tegen de laagstgeplaatste. HSC D staat voor D'Oudjes. Deze bejaarden horen thuis in de diepste krochten van het onderwereld-schaak, waar volop onnadenkend tot inzichtloos geblunderd wordt. Maar dat HSC D dat nog overtuigender kan doen dan veel van de teams die het dit jaar mocht tegenkomen, lag niet in de lijn der verwachtingen. Vijf van de zeven ploegen hadden een lagere rating en toch kon er maar éénmaal gewonnen worden.
In een van zijn geestomsluierende momenten wist Joep een toren tegen vrijwel niets weg te blunderen en hoewel hij - vriendelijk koutend met zijn tegenstander - nog uren bleef doorvechten, verloor hij natuurlijk.
Als eerste was Frans' allerlaatste schaakpartij beëindigd: zijn tegenstrever bracht een stukoffer op de koningsvleugel dat niet voldoende was voor een mataanval, maar wel voor herhaling van zetten. Remise dus.
Chris' evenwichtig begonnen Spaanse partij leidde tot een eindspel met dames en pionnen, waarbij ineens zijn hele damevleugel zoek was. Dat was natuurlijk te veel.
Met een half-gesloten pionnenstelling in het centrum kwam Paul ondertussen iets beter te staan, maar tijdens het laveren daarna raakte hij een pion kwijt, vervolgens nog een, en toen was in het eindspel waarin hij de slechte loper had een beslissende doorbraak niet meer tegen te houden. Enthousiast vluggerend liet hij een a- en e-pion op zijn koning afkomen. De e-pion kwam het eerst en soepel promoveerde daarna ook de a-pion, tot dame. (Niks minorpromotie!) PAT!
Een passende kroon op dit knoeiseizoen!

 

Son en Breugel (1532) HSC D (1619) 3 - 1
Dion van Bragt (1650) Joep Peeters (1738) 1 - 0
Martie van der Sanden (1568) Frans van Neerven (1744) ½ - ½
Peter van der Aalst (1379) Paul Sanders (-) ½ - ½
Pieter van Dam (-) Chris van der Aa (1374) 1 - 0

 

8 maart 2016: HSC D - KiNG B (door Frans van Neerven)
In een gecompliceerde stelling waarin allerlei stukken bedreigd werden, kwam Joep tenslotte zó veel achter, dat hij moest opgeven.
Toen stond Chris al verloren: langs een héél lange diagonaal had alleen zijn tegenstander kansen, en Chris' pogingen om met een toren minder eeuwig schaak te forceren werden koel weerlegd.
Frans' initiatief leidde tot niets; toen zijn tegenstander tenslotte een pion meer had, was er een dame-eindspel ontstaan, waarin beide spelers moesten rekenen op dan wel streven naar eeuwig schaak. In plaats van Frans op tijd te laten verliezen gaf zijn opponent de partij remise.
Paul was als laatste bezig: na wat ingewikkeld ruilwerk had hij drie lichte stukken tegen een toren en wat pionnen. In de afwikkeling ging echter het een en ander fout en tenslotte moest ook hij opgeven.
Aldus bereikten wij geen gelijkspel, maar een ½ - 3½ nederlaag.

 

HSC D (1619) KiNG B (1693) ½ - 3½
Joep Peeters (1738) Rick van Loy (1827) 0 - 1
Frans van Neerven (1744) Jos Jacobs (1805) ½ - ½
Paul Sanders (-) Jelle Mathieu (1447) 0 - 1
Chris van der Aa (1374) Carl Kuntze (-) 0 - 1

 

25 januari 2016: De Kentering B - HSC D (door Frans van Neerven)
Chris was deze keer het eerst klaar: na een rustige opening met tripelfianchetto knoeide zijn tegenstander binnen twintig zetten door een dubbele aanval een stuk weg, waarna hij opgaf.
Paul volgde niet veel later. In een vrij gesloten middenspel verloor hij zonder compensatie een kwaliteit, en vond daarna steeds minder goede zetten, terwijl zijn ontevredenheid toenam. Verlies was zijn lot.
Joep en Frans deden aanzienlijk langer over hun partijen. Het ratingverschil met hun tegenstanders resulteerde op den duur in voor ieder een pluspion. Daarmee voerden zij hun eindspelen bekwaam tot winst.

 

De Kentering B (1446) HSC D (1636) 1 - 3
Paul Willemen (1463) Joep Peeters (1706) 0 - 1
Hans Kranenbarg (1518) Frans van Neerven (1784) 0 - 1
Peter Zijderveld (1377) Paul Sanders (-) 1 - 0
Pieter Roos (1424) Chris van der Aa (1419) 0 - 1

 

1 december 2015: HSC D - Oisterwijk (door Frans van Neerven)
Na een frommelopening stelde Frans op zet 17 remise voor. Vader Hess ging daarmee akkoord: de witte stelling was net zo kreupel als de zwarte.
Tegen zoon Hess bereikte Joep hetzelfde resultaat, maar dat was uren later, toen hij door een wat slordige zetvolgorde zijn overwicht niet meer kon materialiseren, op het bord noch op de klok.
Chris zette zijn partij actief op, loerde op de lange diagonaal en slaagde er inderdaad in daar schaaks te geven. De zwarte koning wist echter te ontkomen en toen had Chris al zo veel denktijd verbruikt, dat hij in duidelijk mindere stelling door zijn vlag ging.
De partij van Paul begon rustig en tamelijk gesloten, maar halverwege het middenspel vonden ontploffingen plaats, waarna Paul met twee torens plus een aantal pionnen meer tegen drie lichte stukken gedecideerd op een aantal promoties kon afstevenen.
Aldus bereikten wij voor de vierde maal een gelijkspel.

 

HSC D (1636) Oisterwijk (1489) 2 - 2
Frans van Neerven (1784) Peter Hess (1440) ½ - ½
Joep Peeters (1706) Stefan Hess (1919) ½ - ½
Paul Sanders (-) Cor Zijlmans (1423) 1 - 0
Chris van der Aa (1419) Annelies Grijsbach (1172) 0 - 1

 

10 november 2015: De Toren - HSC D (door Frans van Neerven)
In de ruime nieuwe locatie van S.V. De Toren in de buitengewesten van Leende werden wij ontvangen met koffie en appelgebak.
Als eerstebordspeler slordigde Frans in de opening, en dat was voldoende voor Karel Looijmans om een lastige zwarte pluspion op e3 te plaatsen, waarna alle witte pogingen om remise te maken op niets uitliepen.
Joep, nu aan bord twee, had voortdurend een licht overwicht, maar zijn partij had remise moeten worden als zijn tegenstander geen stuk had weggeblunderd.
Paul won in de opening een pion, gaf die planloos weer weg, gaf er toen nog een weg, en werd deskundig naar verlies gevoerd.
Voor de langste partij zorgde Chris: zijn initiatief groeide uit tot groot overwicht, tot hij 's tegenstanders dame wist te vangen; dat kostte hem wel drie lichte stukken, maar na bekwaam ruilwerk wist hij met zijn dame plus twee verbonden vrijpionnen tegen toren en loper en vervolgens alleen toren de winst naar zich toe te trekken.
Voor de derde keer bereikten wij dus een gelijkspel.

 

De Toren (1589) HSC D (1636) 2 - 2
Karel Looijmans (2036) Frans van Neerven (1784) 1 - 0
Jean-Paul van Gerwen (1553) Joep Peeters (1706) 0 - 1
Wim van de Plaat (1361) Chris van der Aa (1419) 0 - 1
Henk Wijnen (1406) Paul Sanders (-) 1 - 0

 

20 oktober 2015: HSC D - ODI (door Frans van Neerven)
Alweer een tijd geleden overkwam het Joep in een van zijn spectaculaire partijen met zwart dat hij een witte dame liet belanden op h8, wat hem in goede stelling op ondekbaar mat kwam te staan. Iets dergelijks gebeurde ook deze avond. Joep hield het centrum gesloten en kwam met voorzetten via de a-lijn. Maar opeens was het uit. De stelling is te schokkend om niet te melden: Joep had Kg8, Df7, Tf8, pion g7 en nog het een en ander; zijn tegenstander Dg6 en plofte met Ph6+ binnen. Geheel gebroken verliet onze eerste-bordspeler zwijgend de arena.
Chris speelde een partij waarin vlotjes van alles geruild werd: lichte stukken, torens, een paar pionnen (zijn tegenstander raapte er wat meer op dan Chris), en tenslotte helaas ook de dames. Het resterende pionneneindspel was natuurlijk hopeloos verloren.
In het duel der bejaardsten bouwde Frans zijn initiatief uit tot een duidelijk betere stelling. Hij verzuimde een mataanval te laten doorslaan, maar zijn tegenstander gaf hem een nieuwe kans en die benutte hij wel.
Bij zijn verlate debuut kon Paul na de opening via een pionvorkje een stuk winnen en met die voorsprong schoof hij de partij rustig naar winst.
Laten we deze 2 - 2 maar een plusremise noemen...

 

HSC D (1625) ODI (1380) 2 - 2
Joep Peeters (1671) Jurgen Wilsch (1619) 0 - 1
Frans van Neerven (1784) Harrie Hamelinck (1454) 1 - 0
Paul Sanders (-) Shakeel Hoosein (1380) 1 - 0
Chris van der Aa (1419) Henk Vissers (1067) 0 - 1

 

28 september 2015: RDS - HSC D (door Frans van Neerven)
Joep had het geluk aan zijn zijde. De tegenstander was zo aardig om een toren in de aanbieding te doen, dus een punt voor Joep.
Invaller Joost speelde een goede partij aan het eerste bord, maar blunderde in het middenspel een paar pionnen weg, waarna de tegenstander een punt kon bijschrijven.
Chris had in een gelijke stelling voortdurend enig initiatief, maar weinig plan; hij kreeg een remiseaanbod, dat hij weigerde, maar enkele zetten later toch accepteerde.
Frans had de nodige moeite met zijn strak combinerende en verdedigende tegenstander. Deze ging tenslotte bijna mat, bood remise aan en begon opgejaagd aan een koningsmars. Toen hij daarbij een toren achtergeraakt was, had hij zelf een bijna onpareerbare matdreiging. Frans vond na wat rondtasten alsnog de enige reddende zet en bood onmiddellijk remise aan, hetgeen geaccepteerd werd.
Al met al mogen we niet ontevreden zijn met dit gelijkspel.

 

RDS (1671) HSC D (1652) 2 - 2
John ten Ham (1864) Joost Rutten (1735) 1 - 0
Bert de Laat (1624) Joep Peeters (1671) 0 - 1
Martijn Bax (1639) Frans van Neerven (1784) ½ - ½
Marcel van der Aa (1558) Chris van der Aa (1419) ½ - ½

Ons clublokaal

KNSB

NBSB

JSC De Pionier