Helmondse Schaakclub

Reglement interne competitie

 

Vanaf het seizoen 2010-2011 is het volgende reglement van kracht in de herfstcompetitie, de lentecompetitie en de interne bekercompetitie:

Reglement:

 

 1. Aanvangstijdstip is 20.00 uur, om 20.15 uur mogen de klokken worden aangezet.
 2. Speeltempo in de herfst- en lentecompetitie én in de bekercompetitie bedraagt 1 uur per persoon voor 35 zetten en 10 minuten voor de rest van de partij, met een toevoeging van 30 seconden per zet gedurende de hele partij.
 3. Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement met daarbij de 'regels voor partijen die versneld worden beëindigd' (artikel 10 FIDE).
 4. Uitzondering op het bij punt 3 aangehaalde reglement zijn dat te laat komen en het afgaan van de mobiele telefoon niet leiden tot verlies van de partij.
 5. Indien gelijk wordt geëindigd in de herfst- of lentecompetitie en de plaatsbepaling is van belang wordt een (pre)barrage gespeeld van twee onderlinge partijen met een speeltempo van 40 minuten per persoon per partij plus 5 seconden per zet. Bij gelijk eindigen volgt een verlengende barrage volgens het 6/5 principe. Bij meer dan drie deelnemers aan de verlengde barrage bepaalt het lot wie de eerste partij(en) spelen. Indien plaatsbepaling niet van belang is wordt als eerste gekeken naar het onderlinge resultaat, daarna het aantal winstpartijen. Is dat gelijk, dan gaan de SB-punten gelden.
 6. De wedstrijdleider bepaalt aan het begin van de competitie op basis van het aantal deelnemers welke plaatsen in de herfstcompetitie goed zijn voor plaatsing in welke groep in de lentecompetitie en welke barrages gespeeld moeten worden.
 7. In de barrage worden twee partijen gespeeld met een speeltempo van 40 minuten per persoon per partij plus 5 seconden per zet.
 8. Indien na deze twee partijen nog geen beslissing is gevallen, dan wordt een beslissingspartij gespeeld volgens het 6/5-principe (wit 6 minuten, zwart 5 minuten, wit moet winnen). De kleur wordt via loting bepaald.
 9. In de bekercompetitie wordt voor de partij geloot voor de kleur.
 10. Indien een bekerpartij in remise eindigt, dan wordt een beslissingspartij gespeeld volgens het 6/5-principe (wit 6 minuten, zwart 5 minuten, wit moet winnen). De kleur wordt opnieuw via loting bepaald.
 11. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet neemt de wedstrijdleider een beslissing.

 

Ons clublokaal